Sunday, 8 August 2010

Kennis

1 In welk deel van de wereld ligt Nederland? In Europa
2 Welk land ligt ten zuiden van Nederland? Belgie
3 Welk land ligt ten oosten van Nederland? Duitsland
4 Welk land is groter, Nederland of Marokko? Marokko
5 Welk land is kleiner, Nederland of Turkije? Nederland
6 Wat betekent Nederland? Laag land
7 Kijk naar de foto, wat is dit? Een dijk
8 Wat gebeurt er als er geen dijken zijn? Staat Nederland onder water
9 Noem een grote stad in de Randstad. Amsterdam
10 In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? Veel mensen
11 Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam
12 In welke stad zit de regering? In Den Haag
13 Waar woont de koningin? In Den Haag
14 Waar ligt de grootste zeehaven? Bij Rotterdam
15 Hoe heet de nationale luchthaven? Schipol
16 Waar ligt Schiphol? Bij Amsterdam
17 Wie helpt u als u in Nederland aankomt? Mijn partner
18 Is Nederland vaak nat of droog? Nat
19 Als u naar Nederland komt, moet u dan opnieuw uw rijbewijs halen? Ja
20 In Nederland, zijn de wegen daar rustig of druk? Druk
21 In Nederland, zijn er veel fietsen of weinig fietsen? Veel fietsen
22 Wat is typisch Nederlands in het verkeer? Fietsen
23 Leven Nederlanders veel binnen of buiten? Binnen
24 Wie ziet u op het plaatje? Willen van Oranje
25 Was de koning van Spanje protestant of katholiek? Katholiek
26 Hoe lang duurde de oorlog met Spanje? Tachtig jaar
27 Hoe lang bestaat de Nederlandse staat ongeveer, vijftig jaar of vierhonderd jaar? Vierhonderd jaar
28 Waren de VOC schepen voor de visvangst of voor de handel? Handel
29 Wie schilderde dit schilderij? Rembrandt van Rijn
30 Is er in Nederland scheiding van kerk en staat? Ja
31 Door welk land is Nederland bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Duitsland
32 Welke grote stad is in 1940 gebombardeerd? Rotterdam
33 Waarom is Anne Frank beroemd? Ze schreef een dagboek
34 Welke kolonie van Nederland wordt onafhankelijk vlak na de Tweede Wereldoorlog? Indonesie
35 Uit welk land kwamen veel gastarbeiders, uit Turkije of uit Engeland? Turkiye
36 Welke kolonie van Nederland wordt in 1975 onafhankelijk? Suriname
37 Wie zijn dit? Prinses Maxima en Prins Willem-Alexander
38 Uit welk land komt prinses Maxima? Argentinie
39 Hoe heet de kroonprins? Willem-Alexander
40 Is Nederland een democratie? Ja
41 In welke stad zit het parlement? Den Haag
42 Wat is de belangrijkste wet in Nederland? Grondwet
43 Wie is de voorzitter van de raad van ministers, de minister president of de koningin? Minister president
44 Wie vergaderen in deze zaal? De tweede kamer
45 Hoe vaak zijn er verkiezingen, elke vier jaar of elke zes jaar? Vier jaar
46 Hoe oud moet u zijn om te mogen stemmen? Achtien jaar
47 Heeft Nederland één politieke partij of meer politieke partijen? Meer politieke partijen
48 Wat is de functie van deze man? Burgemeester
49 Is discriminatie strafbaar of toegestaan? Strafbaar
50 Hebben vrouwen méér rechten dan mannen of dezelfde rechten? Dezelfde rechten
51 Mogen vrouwen in Nederland zelf kiezen met wie ze willen trouwen? Ja
52 Is het discrimineren van homoseksuelen strafbaar of toegestaan? Strafbaar
53 Heeft Nederland één staatsgodsdienst of zijn er veel godsdiensten? Veel godsdiensten
54 Zijn de kranten, radio en televisie vrij in hun mening? Ja
55 Heeft Nederland veel televisiekanalen of is er één staatstelevisie? Veel kanalen
56 Is homoseksualiteit toegestaan of strafbaar? Toegestaan
57 Is wapenbezit zonder vergunning toegestaan of strafbaar? Strafbaar
58 Is vrouwenbesnijdenis toegestaan of strafbaar? Strafbaar
59 Is slaan van vrouwen toegestaan of strafbaar? Strafbaar
60 Hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof? Nee
61 Welke taal spreken de mensen in Nederland? Nederlands
62 Is het belangrijk om snel Nederlands te leren? Ja
63 Wat leert u in de Nederlandse taalles? Nederlands
64 Moet u voor een taalcursus betalen of is het gratis? Betalen
65 Wie betaalt de taalcursus, de school of uzelf? Ikzelf
66 Gaan in Nederland alleen kinderen naar school of ook volwassenen? Ook volwassenen
67 Worden verjaardagen in Nederland gevierd? Ja
68 Als u bij iemand op bezoek gaat, maakt u dan meestal een afspraak of loopt u zomaar naar binnen? Ik maak een afspraak
69 Opa's en oma's wonen die bij hun kinderen of wonen ze apart? Apart
70 Waarom is het goed om met kinderen naar de Nederlandse televisie te kijken? Om Nederlands te leren
71 Wie is verantwoordelijk voor wat kinderen doen: de school of de ouders? De ouders
72 Hoe oud zijn de meeste kinderen als ze naar school gaan? Vier jaar
73 Vanaf welke leeftijd is onderwijs verplicht? Vanaf vijf jaar
74 Tot welke leeftijd is onderwijs verplicht? Tot achtien jaar
75 Leren kinderen als ze spelen? Ja
76 Wie kiest de school voor het kind: de ouders of de gemeente? De ouders
77 Zijn er op school aparte klassen voor jongens en voor meisjes of zitten ze samen in één klas? Samen in een klas
78 Dragen kinderen op school een uniform? Nee
79 Wat doet de jongen achter de computer, leren of spelen? Leren
80 Voortgezet onderwijs is dat voor kinderen vanaf vier jaar of vanaf twaalf jaar? Vanaf twalf jaar
81 Gaan alle kinderen vanaf twaalf jaar naar hetzelfde soort onderwijs, of zijn er twee richtingen? Twee richtingen
82 Tot welke leeftijd moeten kinderen naar school? Tot achtien jaar
83 Vanaf welke leeftijd mogen jongeren hun eigen keuzes maken? Vanaf achtien jaar
84 Uzelf verzekeren tegen ziektekosten, is dat verplicht of vrij? Verplicht
85 Wie betaalt uw verzekering tegen ziektekosten: de gemeente of uw partner? Mijn partner
86 Als u ziek wordt, waar gaat u dan naar toe? Naar de huisarts of naar het ziekenhuis? Naar de huisarts
87 Waar haalt men medicijnen op recept? Bij de drogist of bij de apotheek? Bij de apotheek
88 In noodgevallen, waar gaat u dan naar toe, naar het ziekenhuis of naar de drogist? Naar het ziekenhuis
89 Waar werken de meeste specialisten? In het ziekenhuis
90 Voor wie is het consultatiebureau, voor grote kinderen of voor kleine kinderen? Voor kleine kinderen
91 Wie werken er in Nederland, alleen mannen of mannen én vrouwen? Mannen en vrouwen
92 Wanneer moet u werk gaan zoeken, zo snel mogelijk of later? Zo snel mogelijk
93 Waar is steeds minder werk te vinden: in de industrie of in de zorg? In de industrie
94 Waar is veel werk te vinden: in de landbouw of in de zorg? In de zorg
95 Wat is makkelijker te vinden: werk in de beveiliging of in de landbouw? In de beveiliging
96 Hoe vindt u gemakkelijker werk, via familie of via de krant? Via familie
97 Waar kunt u zich inschrijven als u werk zoekt, bij een school of bij een uitzendbureau? Bij een uitzendbureau
98 Geeft men elkaar bij dit gesprek eerst een hand of gaat men direct zitten? Eerst een hand geven
100 Is het leven in Nederland duur of goedkoop? Duur

No comments:

Post a Comment