Sunday, 8 August 2010

Tegenstellingen

aan uit
on off
aandoen uitdoen
put on putt off
aangenaam onaangenaam
pleasant unpleasant
aankleden uitkleden
get dressed get undressed
aanwezig afwezig
present absent
aardig vervelend
nice not nice
aardig onaardig
nice not nice
achter voor
behind in front
achterin voorin
in the back in the front
achternaam voornaam
last name name
actief passief
active passive
afgelopen zaterdag aanstaande zaterdag
past Saturday coming Saturday
alle geen
every / all none
alleen allebei
alone both
alleen samen
alone, single together
alles niets
everything nothing
altijd nooit
always never
andere dezelfde
different the same
arm rijk
poor rich
arm been
arm leg
bang dapper
afraid brave
begin eind, afgelopen, klaar
beginning end
begin einde
beginning end
beginnen stoppen
begin stop
bekend onbekend
known unknown
bekennen ontkennen
confess deny
belangrijk onbelangrijk, niet belangrijk
important not important
beleefd onbeleefd
polite impolite
beter slechter
better worse
bewust onbewust
concerned unconcerned
bezig klaar
busy ready
bijna helemaal
almost completely
bijzonder gewoon
special, unordinary ordinary
binnen buiten
inside outside
binnenkant buitenkant
inside outside
binnenland buitenland
interior exterior
blij verdrietig
happy sad
blij droevig
happy sad
bol hol
round, bulge hollow
boos blij
angry happy
bot scherp
blunt sharp
boven onder
above under
boven beneden
upstairs downstairs
branden blussen
on (fire) extinguish
breed smal
broad narrow
brengen halen, ophalen
bringing getting
broer zus
brother sister
buiten binnen
outside inside
daarna daarvoor
afterwards before
dag nacht
day night
dames heren
ladies gentlemen
dapper laf
brave cowardly
dat klopt dat klopt niet
that's right that's not right
delen vermenigvuldigen
divide multiply
deze die
this that
dicht open
closed open
dichtbij veraf
close by far away
diep ondiep
deep shallow
dik mager
fat thin
dik dun
fat thin
dit dat
this that
dochter zoon
daughter son
donker licht
dark light
dood leven
dead alive
dorp stad
village city
drijven zinken
float sink
droog nat
dry wet
druk stil
busy quiet
duister licht


duur goedkoop
expensive cheap
duwen trekken
push tow
echt onecht
real fake
een geen
one none
eenvoudig ingewikkeld
simple complicated
eerder later
earlier later
eerlijk oneerlijk
honest dishonest
eerste laatste
first last
elke iedere, niet elke, iedere
every not every
ergens nergens
somewhere nowhere
erin eruit
in to out off
erna ervoor
after before
eten drinken
eat drink
even oneven
even odd
expres per ongeluk
on purpose by accident
fijn grof
delicate coarse / vulgar / rough
fijn vervelend
fine pleasant not fine
geduldig ongeduldig
patient impatient
gekreukeld gestreken
wrinkled smooth
gelijk ongelijk
right wrong
geluk ongeluk
luck accident
geschikt ongeschikt
suitable unsuitable
geven krijgen
give receive
geven nemen
give take
gewoon ongewoon
usual unusual
gezond ongezond
healthy unhealthy
gierig gul
miserable generous
gisteren vandaag
yesterday today
gisteren morgen
yesterday tomorrow
glad stroef
smooth rough
glanzend dof
shiny mat
goed fout
good wrong
goed slecht
good bad
goedkoop duur
cheap expensive
gooien vangen
throw catch
groeien krimpen
grow shrink
groot klein
big small
haat liefde
HATE LOVE
half heel
half whole
hand voet
hand foot
handig onhandig
skilful clumsy
hard zacht
hard soft
hard langzaam
fast slow
heel stuk
Whole / intact Piece / broken
heen terug
gone / away back
heet koud
hot cold
hel hemel
hell heaven
helder troebel
clear blurred, muddy
herfst lente
autumn spring
hetzelfde verschillende, anders
the same different
hier daar
here there
hierna hiervoor
after this before this
honger dorst
hunger thirst
hoog laag
high low
horizontaal verticaal
horizontal vertical
houden van haten
love hate
huilen lachen
crying laughing
iemand niemand
somebody nobody
iets niets
something nothing
ik begrijp het ik begrijp het niet
i understand i don't understand
ik weet het ik weet het niet
i know i don't know
in op
in on
in uit
in out
ingang uitgang
entry exit
inladen uitladen
load unload
inpakken uitpakken
pack unpack
interessant saai
interesting boring
is was
is was
ja nee
yes no
jong oud
young old
jongen meisje
boy girl
juist onjuist
fair unfair
juist verkeerd
right wrong
kapot heel
broken Whole / intact
kind volwassene
child adult
klein groot
small big
knap dom
smart dumb
komen gaan
come go
kopen verkopen
buy sell
kort lang
short Long / tall
koud warm
cold warm
laag hoog
low high
laatste eerste
last first
lang kort
long short
langzaam snel
slow fast
later vroeger
later earlier
lawaai stilte
noise silence
leeg vol
empty full
lekker vies
tasty Dirty / nasty
lelijk mooi
ugly beautiful
lengte breedte
length width
leuk vervelend
nice not nice / annoying
leven dood
life death
leven sterven
live die
levend dood
living dead
licht zwaar
light heavy
licht donker
light dark
lief stout
sweet Bad / naughty
liefde haat
love hate
links rechts
left right
los vast
loose fixed
lui ijverig
lazy diligent
lukken mislukken
succeed fail
makkelijk moeilijk
easy difficult
mals taai
tender tough
man vrouw
man woman
mannelijk vrouwelijk
masculine feminine
maximaal minimaal
maximal minimal
meer minder
more less
meest minst
the most the least
Meestal soms
usually sometimes
meneer mevrouw
sir madame
met zonder
with without
mevrouw meneer
madame sir
min plus
minus plus
misschien zeker
perharps sure
modern ouderwets
modern Antique / old fashioned
moe uitgerust
tired rested
moeilijk makkelijk
difficult easy
mogelijk onmogelijk
possible impossible
mooi lelijk
beautiful ugly
morgen gisteren
tomorrow yesterday
na voor
after before
nacht dag
night day
nat droog
wet dry
neef nicht
cousin (male) cousin (female)
nep echt
fake real
netjes slordig
neat messy
netjes rommelig
neat messy
niemand iemand, iedereen, allemaal
nobody Somebody / everyone / all
niet wel
not Quite / indeed
niets iets
nothing something
niets alles
nothing all
nieuw oud
new old
nodig onnodig
necessary unnecessary
nooit altijd
never always
noord zuid
north south
normaal abnormaal
normal abnormal
nu straks
now later
nu later
now later
nuttig nutteloos
useful useless
ochtend avond
morning evening
oma opa
grandmother grandfather
omhoog omlaag
up, high down
onderkant bovenkant
bottom top
ongeveer precies
approximately exactly
onthouden vergeten
remember forget
oom tante
uncle aunt
oorlog vrede
war peace
oost west
east west
op in
on in
op onder
on under
op af
on off
op neer
up down
op tijd te laat
in time too late
opa oma
grandfather grandmother
open gesloten
open closed
open dicht
open closed
openbaar privé
public private
openen sluiten
close open
opgblazen leeggelopen
blown up deflated
optellen aftrekken
add substract
optimist pessimist
optimist pesimist
oud nieuw
old new
oud jong
old young
ouders kinderen
children parents
overdag 's nachts
during the day during the night
overwinning nederlaag
victory defeat
pakken neerzetten / neerleggen
getting putting it down / lay / place
plus min
plus minus
positief negatief
positive negative
praten zwijgen
talk remain silent
praten, spreken, zeggen horen, luisteren
talking listening
precies ongeveer
exactly approximately
prettig onprettig
nice / pleasant bothersome / annoying
raak mis
hit miss
recht krom
straight Bent / crooked
recht schuin
straight slanting
rechts links
right left
rond vierkant
round square
rond recht
round straight
rustig druk
quiet busy
Ruw glad
rough slick
samen alleen
together alone
schaars overvloedig
scarce abundant
Scheef recht
crooked straight
scherp bot
sharp blunt
schoon vuil
clean filth
schoon vies, vuil, smerig
clean dirty
schuldig onschuldig
guilty innocent
slagen zakken
pass fail
slap stijf
limp stiff
slapen wakker zijn
sleeping awake
slapen wakker
sleep awake
slim dom
intelligent stupid
slordig netjes
messy neat
smakelijk onsmakelijk
tasty Unsavory / unapetizing
smal breed
narrow broad
Snel traag
fast slow
Snel langzaam
Quick / fast slow
Somber vrolijk
somber cheerful
sommige, een paar alle
some, few all
soms altijd
sometimes always
staan zitten
standing sitting
staan liggen
stand lay
sterk slap
strong slack
sterk zwak
strong weak
stijgen dalen
rise descend
stoppen doorgaan
stop walk on / continue
stout lief
naughty nice
straafbar toegestaan
forbidden allowed
strak los
tight lose
succes mislukking
success failure
tam wild
tamed wild
toekomst verleden
future past
traag snel
slow fast
trouwen scheiden
marry divorce
uit in
out in
uitdoen aandoen
Out / undress In / dress
uitgang ingang
exit entrance
vaak soms
often sometimes
vader moeder
father mother
Vals eerlijk
false real
van naar
from to
vandaag morgen
today tomorrow
vast los
Stable / fixed loose
veel weinig, een beetje
More / a lot few, a little
veilig onveilig
safe unsafe
ver vlakbij
far away close by
ver (weg) dichtbij
far away near
Verboden toegestaan
forbidden allowed
verdrietig blij
sad happy
vergeten herinneren
forget remind
verhogen verlagen
raise lower
verlagen verhogen
lower raise
verleden toekomst
past future
vers oudbakken
fresh stale
vers bedorven
fresh stale
verschijnen verdwijnen
appear disappear
verstandig onverstandig
sensible insensible
vet mager
fat Meager / skinny
vies schoon
dirty clean
vijf minuten geleden over vijf minuten
five minutes ago after five minutes
vinden verliezen
find lose
vlug langzaam
fast slow
vol leeg
full empty
voor over


voor achter
for behind
voor na
before after
voor tegen
for against
voordeel nadeel
advantage disadvantage
voorin achterin
in the front at the back
voorjaar najaar
spring autumn
voorkant achterkant
front back
voorzichtig onvoorzichtig
careful careless
vorige volgende
previous next
vraag antwoord
question answer
vriend vijand
friend enemy
vriendelijk onvriendelijk
friendly unfriendly
vriezen dooien
freeze thaw
vroeg laat
early late
vroeger later
earlier later
vrolijk bedroef
cheerful sad
vrolijk verdrietig
cheerful grieved
vrouw man
woman man
vuil schoon
dirty clean
waar niet waar
true not true
warm koud
warm cold
water vuur
water fire
weinig veel
a little a lot
wel niet/geen
surely not
wijd nauw
wide narrow
wijs onwijs
wise Crazy / foolish
wijs dom
wise dumb
winnen verliezen
win lose
winst verlies
profit loss
winter zomer
winter summer
wit zwart
white black
zacht hard
soft hard
zeker onzeker
sure unsure
zichtbaar onzichtbaar
visible invisible
ziek gezond
sick healthy
zitten staan
sitting standing
zoet zout
sweet salty
zoet zuur
sweet sour
zomer winter
summer winter
zon schaduw
sun shade
zon maan
sun moon
zonsopgang zonsondergang
sunrise sunset
zwaar licht
heavy light
zwak sterk
weak strong
zwart wit
black white

No comments:

Post a Comment